Önemli Duyuru Detay
HAYVAN DENEYİ YAPACAKLARIN DİKKATİNE Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 29-03-2024 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 18-03-2016 Ekleyen Şube Müdürü Behlül BALCI
Duyuru Detayı

HAYVAN DENEYİ YAPACAKLARIN DİKKATİNE

 

1)      Etik kurulu izni olmadan hayvanlar üzerinde deney yapılamaz.

2)      Etik kurulu onayı alınmış çalışmada; Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası bulunmayan kişi/ler deney hayvanlarında herhangi bir işlem yapamaz.

3)      Hayvan deneyi ancak etik kurulu izninin verildiği birimde yapılır. Saha ve Veteriner klinik çalışmaları hariç üniversitemiz için bu birim, Hüseyin Aytemiz Deneysel Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’dır.

4)      Etik kurulu izni alınıp yapılan deneylerin, yapıldığına dair kayıtlarının Hüseyin Aytemiz Deneysel Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nda bulunması gerekmektedir. Etik izni Üniversitemizden alınan bir hayvan deneyinin başka yerde yapılması mümkün değildir. Üniversitemiz Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan izin alınıp, etik kurul başvuru formunda belirtilen birimin dışında yapılan deneysel çalışmalardan kaynaklanacak hukuki yaptırımlardan bizatihi araştırmacının kendisi sorumludur.

5)      Başka bir ünitede yapılan deneyler için makalelerde Kırıkkale Üniversitesi Hüseyin Aytemiz Deneysel Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nda yapılmıştır şeklinde bir beyanda bulunulamaz.

6)      Sıçan, fare, kobay, gerbil ve tavşanlarda çalışacak araştırmacılar,  bu hayvanları Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığının izninin olduğu ünitelerden satın almak zorundadır.

7)      Satın alınan hayvanlar öncelikle 15 gün Karantina odasına alınırlar. Herhangi bir hastalık durumunda araştırmacıya bilgi verilir. Veteriner Hekim bu hayvanların kuruma alınmamasına veya tedavi edilmesine karar verebilir. Tedavi için yapılacak giderlerden araştırmacı sorumludur.

8)      Hüseyin Aytemiz Deneysel Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı öncelikle hayvanların bakım ve barındırılmasından sorumludur. Tüm deneysel uygulamaların yapılmasından araştırmacılar kendileri bizzat sorumludurlar.

9)      Araştırmacılar deney prosedürlerinin bir parçası olmadığı halde hayvanlarda görülebilecek herhangi bir olumsuz durumu Veteriner Hekime bildirmek durumundadırlar.

10)  Veteriner Hekim aynı zamanda Hayvan Refah Birimi sorumlusudur. Hayvanın çektiği ızdıraptan dolayı deneyin gidişatına bakarak deney hayvanının insani sonlandırılmasına karar verebilir.

11)  Hayvan deneyleri için sadece hayvanların satın alınması yeterli olmayıp, bakım-besleme gibi gerekli hizmetlerinde bütçede yer alması gerekir. Aksi takdirde proje bütçe giderlerinde yer almayan hizmet giderlerinin ödenmesinde araştırmacının bizzat kendisi sorumludur.

12)  Hüseyin Aytemiz Deneysel Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nda anestezi, nekropsi, ötenazi ve ameliyathane kullanımı gibi hizmetlerde ücret karşılığı sunulmaktadır. Araştırmacı anestezi, ötenazi ve nekropsi gibi uygulamaları kendisi yapmayı tercih edebilir, ancak bu uygulamalarda kullanılacak tüm sarf malzemesinin kendisi tarafından sağlanması gerekir.

13)  Araştırmacı, Etik Kurul kararı ile birlikte Hüseyin Aytemiz Deneysel Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı’nın talep ettiği belgeleri doldurarak başvuruda bulunur. Gerekli incelemelerden sonra başvuru şartlarını sağlayan deneylere dosya açılır.

14)  Kırıkkale Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu hayvan deneylerini yasal olarak denetleme yetkisine sahiptir.

 

Önemle duyurulur.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__